Obrazovanje odraslih

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, te se upisuju u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko...

Vi?e...

strani jeziCI

Nastava se odr?ava u dopodnevnim, popodnevnim i ve?ernjim satima u u?ionicama Pu?kog otvorenog u?ili?ta Donja Stubica...

Vi?e...

Knji?nica


Po?etak rada Knji?nice i ?itaonice u Donjoj Stubici se?e u 1890. godinu...

NOVITETI U KNJI?NICI

KATALOG

Vi?e...

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o knji?nicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Standarda za narodne knji?nice (NN 34/00) i Pravilnika o reviziji i otpisu knji?ni?ne gra?e (NN 21/02) Knji?nica je obvezna provoditi redovite revizije svojih fondova knji?ni?ne gra?e periodi?no, ovisno o obimu knji?ni?ne gra?e.

 

Knji?nica Donja Stubica vr?it ?e obveznu reviziju knji?ni?nog fonda od:

ponedjeljka 11. lipnja 2018.

Predvi?eno vrijeme trajanja revizije je ?etiri tjedna, odnosno do:

petka 06. srpnja 2018.

U navedenom razdoblju knjige se u Knji?nicu mogu vra?ati ali ne i posu?ivati.

Za vrijeme trajanja revizije knji?nog fonda, Knji?nica ?e raditi prema ljetnom radnom vremenu:

ponedjeljak, srijeda, ?etvrtak, petak       7:00 – 15:00

utorak       9:00 – 17:00

Zahvaljujemo na razumijevanju.


OBAVIJEST


OBAVIJEST

U Pu?kom otvorenom u?ili?tu - Knji?nici Donja Stubica, na dje?jem odjelu odr?at ?e se pri?aonica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine pa nadalje. Termin odr?avanja pri?aonice je u ?etvrtak, 10.05.2018. s po?etkom u 17:00, a trajat ?e do 18:00 sati. Za dodatne informacije mo?ete se obratiti na broj telefona 049/286-133 ili u Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nicu Donja Stubica.


OBAVIJEST

Povodom Dana grada Donja Stubica, u petak 04. 05., Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica sa velikim zadovoljstvom poziva vas na cjelove?ernji koncert Folklornog ansambla ?Zagreb-Markovac“ pod nazivom ?Bitno je da pri?a ide dalje“.

Folklorni ansambl ?Zagreb-Markovac“ na svom repertoaru ima preko 60 koreografija iz gotovo svih dijelova Hrvatske. Posebnu pa?nju Ansambl poklanja izboru odgovaraju?e narodne no?nje te se stoga mo?e pohvaliti sa velikim fundusom istih. Na sli?an se na?in pa?nja poklanja i izboru narodnih instrumenata, specifi?nih za pojedini kraj Hrvatske. U svom radu Ansambl sura?uje sa brojnim, istaknutim etnolozima i koreografima kako bi scenska primjena folklora imala znanstvenu osnovu i temeljila se na izvornom plesu, glazbi i obi?ajima.

Folklorni ansambl ?Zagreb-Markovac“ ve? dugi niz godina predstavlja hrvatsku folklornu umjetnost na mnogobrojnim festivalima i pojedina?nim gostovanjima diljem svijeta gdje nailazi na izvrstan prijem publike, a tradicionalno jednom godi?nje svoje djelovanje obilje?e velikim koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Koncert u Donjoj Stubici odr?ati ?e se 04. 05. 2018. (petak) u Domu kulture Donja Stubica s po?etkom u 20 sati. Ulaz na koncert je besplatan.

Do?ivite tradiciju folklora, te u?ivajte u bogatstvu na?e kulture i obi?aja uz koncert Folklornog ansambla ?Zagreb-Markovac“.

Pokrovitelj koncerta je Grad Donja Stubica, a medijski pokrovitelj Radio Stubica.


OBAVIJEST

Obavje?tavamo sve zainteresirane da je u ponedjeljak, 16.04.2018. po?eo program osposobljavanja za poslove njegovatelja/njegovateljice starijih i nemo?nih osoba. Program osposobljavanja traje 500 sati. Prijaviti se jo? uvijek mo?ete u toku ovog tjedna u Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova Ulica 1. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti na broj telefona 286-133.


OBAVIJEST


OBAVIJEST

 


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da te?aj engleskog jezika I stupanj po?inje u utorak 27. o?ujka 2018. u 18 h. Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica ili na telefon 286-133.


Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica

Knji?nica, Nova ulica 1, DONJA STUBICA

 

poziva vas na ?itanje poezije

 

Korizmeno – duhovna ve?er

                          

Svoje pjesme ?itat ?e

                                        Molitvene zajednice Srce Isusovo          

                    22. 03. 2018. (?etvrtak) u 19 sati

 

Stihove ?itaju: ?tefica ?ajko, Valentina Babi?, Marija Laba?, Vi?nja Pikec i Tatjana Hikec (?lanice Molitvene zajednice Srce Isusovo) i

?ur?ica Zrin??ak-Dru?inec.

                                                                                                                                                         Glazbeni gosti: Mihaela Grade?ak uz pratnju Marka Dinjara na gitari


OBAVIJEST

 Zavr?eno osposobljavanje nezaposlenih osoba za ra?unalne operatore u suradnji sa Hrvatskih zavodom za zapo?ljavanje.

 http://partnerstvo-razvoj.net/hr/novosti/poticaji-i-potpore/zavrseno-osposobljavanje-nezaposlenih-osoba-za-racunalne-operatere,2902.html


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da te?aj engleskog jezika I stupanj po?inje u utorak 20. o?ujka 2018. Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica ili na telefon 286-133.


OBAVIJEST

U Pu?kom otvorenom u?ili?tu - Knji?nici Donja Stubica, na dje?jem odjelu odr?at ?e se pri?aonica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine pa nadalje. Termin odr?avanja pri?aonice je u ?etvrtak, 15.02.2018. s po?etkom u 17:00, a trajat ?e do 18:00 sati. Za dodatne infomarcije mo?ete se obratiti na broj telefona 049/286-133 ili u Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nicu Donja Stubica.


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica upisuje polaznike u program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Uvjet za upis u program je zavr?ena bilo koja srednja ?kola i 18 godina starosti.

Krajnji rok za prijavu je 23. velja?e 2018. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286-133.

PROGRAM USAVR?AVANJA ZA POSLOVE SAMOSTALNOG KNJIGOVO?E

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program usavr?avanja za samostalnog/u knjigovo?u/tkinju u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uvjet za upis u program usavr?avanja za poslove samostalnog/samostalne knjigovo?e/knjigovotkinje je zavr?ena najmanje srednja ekonomska ili komercijalna ?kola ili bilo koja druga srednja ?kola sa najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i sli?nim poslovima i 18 godina starosti.

Rok za prijavu je 23. velja?e 2018., a nastava po?inje 26. velja?e 2018.

Dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 13

 


 

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJICE STARIJIH I NEMO?NIH OSOBA

 

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za poslove njegovatelja / njegovateljicu starijih i nemo?nih osoba u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program osposobljavanja traje ukupno 500 sati od ?ega predavanja i vje?be u U?ili?tu 220 nastavnih sati gdje polaznici steknu sva potrebna znanja koja zatim primjenjuju na prakti?nom dijelu nastave u zdravstvenoj ustanovi.

U Pu?kom otvorenom u?ili?tu, koje ima dugogodi?nje iskustvo u obrazovanju odraslih, a posebno osposobljavanju za njegovatelja / njegovateljicu, uz Uvjerenje koje se upisuje u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ste?i ?ete i znanje koje ?ete mo?i odmah i primijeniti.

Obratite nam se sa povjerenjem, te se interesirajte i za ostale programe obrazovanja.

Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

 

 


OBAVIJEST

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?e. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave se primaju do 19. sije?nja 2018., a planirani po?etak nastave je 22. sije?nja 2018. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286-133.


OBAVIJEST

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uz uvjerenje steknite znanja i vje?tine koje ?e postati va?a prilika na tr?i?tu rada. Prijave se primaju do 19. sije?nja 2018., a planirani po?etak nastave je 22. sije?nja 2018. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286-133.


OBAVIJEST

U Pu?kom otvorenom u?ili?tu- Knji?nici Donja Stubica, na dje?jem odjelu odr?at ?e se pri?aonica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine pa nadalje. Termin odr?avanja pri?aonice je u utorak, 19.12.2017. s po?etkom u 17:00, a trajat ?e do 18:00 sati. Za dodatne infomarcije mo?ete se obratiti na broj telefona 049/286-133 ili u Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nicu Donja Stubica.


OBAVIJEST

U petak smo imali priliku ugostiti spisateljicu, kriti?arku, dramaturginju i teatrologinju Mani Gotovac koja nas je po?astila svojim dolaskom u na? grad Donju Stubicu. Uz promociju novog romana ??utim te“, mnogobrojna publika imala je prilike u?ivati u rije?ima i razmi?ljanjima autorice Mani Gotovac  vezanima uz samu temu romana ali i op?enito o ?ivotu.

Promociji su prisustvovali i zamjenica krapinsko-zagorskog ?upana Jasna Petek, gradona?elnik Donje Stubice Nikola Gospo?i?, na?elnik Stubi?kih Toplica Josip Beljak te predsjednik donjostubi?kog Gradskog vije?a Nikola Boromisa koji su autorici uru?ili prigodne poklone.


OBAVIJEST


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da prima prijave za program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju mesar. Prijave se primaju do srijede 22. studenog 2017. Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica ili na telefon 286-133.


OBAVIJEST

U ?etvrtak 23.11.2017. od 17:00 do 18:00 sati na dje?jem odjelu Pu?kog otvorenog u?ili?ta - Knji?nice Donja Stubica odr?at ?e se Pri?aonica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine pa nadalje. Kako biste predbilje?ili dolazak va?eg djeteta ili dobili neke dodatne informacije vezane za "Pri?aonicu" mo?ete se obratiti na broj telefona 049/286-133 ili u Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nicu Donja Stubica.

Veselimo se Va?em dolasku!!


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da te?aj njema?kog jezika 1. stupnja po?inje u ponedjeljak 20. studenog u 19:30 h. Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica ili na telefon 286-133.


OBAVIJEST


OBAVIJEST

''Meridijani'' su ?asopis specijaliziran za zemljopis i povijest koji se izdaje od 1994. godine.

 

Nove brojeve ?asopisa sa zanimljivim znanstvenim ?lancima mo?ete prona?i i u na?oj knji?nici!

 


OBAVIJEST


OBAVIJEST

U Mjesecu hrvatske knjige od 15.10.2017. do 15.11.2017. svim umirovljenicima, socijalnim slu?ajevima, invalidima, braniteljima i nezaposlenima koji se ?ele u?laniti u Knji?nicu ili obnoviti ?lanarinu dobivaju besplatno u?lanjenje.


OBAVIJEST

Povodom Mjeseca hrvatske knjige, ju?er su nas posjetili u?enici Osnovne ?kole Stubi?ke Toplice. Bilo nam je vrlo zabavno i zanimljivo, a nadamo se i pou?no. Djeca su se upoznala sa knji?nicom, knjigama, uvjetima ?lanstva i posudbe te dodatnim sadr?ajima koje mogu koristiti u knji?nici.

Kao uspomenu ostavili su nam zapisane neke svoje dojmove o na?oj Knji?nici…

Zahvaljujemo na posjetu i veselimo se daljnjem dru?enju…

 

 


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica – Knji?nica - promocija knjiga:

-        "Pustolovina ?ivota – Potraga za zvjezdanom mre?om" autorice Natalije Boutana i

-        "Ku?a od karata" autorice Laure Jurani?

 

U srijedu 18. 10. 2017. u Pu?kom otvorenom u?ili?tu – Knji?nici Donja Stubica u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 2017. odr?ane su promocije knjiga dviju mladih i perspektivnih autorica. Tako je predstavljena knjiga "Pustolovina ?ivota – Potraga za zvjezdanom mre?om" srednjo?kolke Natalije Boutana, te knjiga "Ku?a od karata" osnovno?kolke Laure Jurani?.

Natalijinu knjigu predstavila je magistra teologije Marija Mi?i? koja je napisala i recenziju za ovu knjigu. Marija Mi?i? predsjednica je udruge Aldo iz Slavonskog Broda, koja je i izdala ove obje knjige koje smo promovirali.

Natalija Boutana ro?ena je 2002. godine u Zaboku, te je trenutno odli?na u?enica prvog razreda gimnazije. Sudjelovala je na mnogim natjecanjima iz znanja, a osim talenta za pisanje posjeduje i talente za crtanje i pjevanje. Od malih nogu se bavi pisanjem te pi?e kratke pri?e i pjesme, a i scenarije za film. Knjiga "Pustolovina ?ivota – Potraga za zvjezdanom mre?om" njezino je prvo objavljeno djelo, ali sude?i prema pozitivnim kritikama i recenziji gospo?e Mi?i?, tek po?etak njezinog knji?evnog stvarala?tva.

Knjigu "Ku?a od karata" autorice Laure Jurani? predstavio je glavni urednik Ilija Mati?.

Laura Jurani? ro?ena je 2004. godine u Zagrebu, a trenutno poha?a osmi razred P? Dubrov?an (Veliko Trgovi??e). Njen talent i volju za pisanjem i umjetnosti prepoznala je njena u?iteljica nastave hrvatskog jezika. Laura je odli?na u?enica koja se bavi i nizom izvannastavnih aktivnosti, a njene pjesme izvode se na mnogim ?kolskim priredbama te su osvojile ve? i nekoliko nagrada. Njezin prvijenac "Ku?a od karata" svakako zaslu?uje ?itateljsku pozornost, i to po onome kako i ?to iskazuje, izme?u ostalog navodi glavni urednik Ilija Mati?.

Pjesme iz zbirke ?itali su Laurini prijatelji iz razreda Sara Slovenec, Petra Balija, Emanuel ?igman te Luka Megli? koji su i moderirali cijelim programom predstavljanja knjiga.

U glazbenom dijelu programa nastupio je Zlatko Ilija? koji je izveo nekoliko pjesama na trubi.

Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica ovim promocijama uplovilo je u ovaj mjesec promocije knjiga i ?itanja, a za svoje ?lanove i korisnike pripremilo je jo? puno akcija i promocija stoga pozivamo sve zainteresirane da nas prate te odaberu ne?to iz na?eg bogatog programa.


OBAVIJEST


OBAVIJEST


 OBAVIJEST

 


OBAVIJEST

Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica u ?etvrtak 12.10.2017. raditi ?e od 11:00 - 19:00 sati ( zbog sudjelovanja na 11. savjetovanju za narodne knji?nice u RH  ).

Zahvaljujemo na razumijevanju.


OBAVIJEST

Obavje?tavamo sve zainteresirane da te?ajevi engleskog jezika 2. i 3. stupnja po?inju u utorak 10.10.2017. Jedan stupanj traje 60 nastavnih sati, odr?ava se dvaputa tjedno u ve?ernjim satima. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ilii?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286-133.


 

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica u Tjednu cjelo?ivotnog u?enja organizira informati?ku radionicu – Priprema slike za objavu na interntu ( program GIMP ).

Radionica ?e se odr?ati u ?etvrtak 05. 10. 2017. u vremenu od 1730 -1900

Na radionici ?e se polaznici upoznati sa na?inom obrade slike, te mogu?nostima objave na internetu.

Radionica je besplatna, a prijaviti se mo?ete na broj telefona 049/286-133.

Dobro do?li!

 

 


STRANI JEZICI

         Te?ajevi stranih jezika programi su koji polaznicima nude bogat rje?nik, dobro poznavanje gramatike i snala?enje u svim dru?tvenim i ve?ini poslovnih situacija u kojima je potrebno dobro poznavanje odabranog stranog jezika.

         Stupanj traje 60 nastavnih sati, a postoji mogu?nost poha?anja nastave od I do VI stupnja. Nakon polo?enog zavr?nog ispita polaznik dobiva Uvjerenje Pu?kog otvorenog u?ili?ta Donja Stubica.

         Strani jezici koje mo?ete poha?ati u U?ili?tu Donja Stubica su:

       Engleski

1.     stupanj

2.     stupanj – te?aj po?inje 10. 10. 2017.

3.     stupanj – te?aj po?inje 10. 10. 2017.

       Njema?ki

1.     stupanj

2.     stupanj

3.     stupanj

        Talijanski

               Francuski

                         Ruski

 

Nastava te?aja za strane jezike provodi se po poznatim svjetskim programima.

Willkomen!

Benvenuto!                                    

Welcome!


OBRAZOVANJE ODRASLIH

Upi?ite program osposobljavanja u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica te pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Programi su verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te njihovim zavr?etkom dobivate Uvjerenje koje se upisuje u Mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  

Primamo prijave za upise u programe osposobljavanja za poslove:

                  Njegovatelj/ica

                  Dadilja

                  Samostaln-i/a knjigovo-?a/tkinja

                  Poslovn-i/a tajni-k/ca

                  Pekar/ica

                  Slasti?ar/ka

                  Kuhar/ica

                  Konobar/ica

                  Mesar/ica

Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon:

286 – 133, gdje se mo?ete interesirati i za ostale programe obrazovanja odraslih.


 

NJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja / njegovateljicu u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program osposobljavanja traje ukupno 500 sati od ?ega predavanja i vje?be u U?ili?tu 220 nastavnih sati gdje polaznici steknu sva potrebna znanja koja zatim primjenjuju na prakti?nom dijelu nastave u zdravstvenoj ustanovi.

U Pu?kom otvorenom u?ili?tu, koje ima dugogodi?nje iskustvo u obrazovanju odraslih, a posebno osposobljavanju za njegovatelja / njegovateljicu, uz Uvjerenje koje se upisuje u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ste?i ?ete i znanje koje ?ete mo?i odmah i primijeniti.

Obratite nam se sa povjerenjem, te se interesirajte i za ostale programe obrazovanja.

Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

 


DADILJA

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stru?nog osposobljavanja za dadilju kao i mogu?nost stru?nog usavr?avanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogu?nost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje se u primjerenim uvjetima i na primjereni na?in brinu i skrbe o djeci.

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica prima prijave za upis u verificirani program osposobljavanja za poslove dadilje koji se upisuje u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Uvjeti upisa u program osposobljavanja za poslove dadilje su zavr?ena najmanje trogodi?nja srednja ?kola i uvjerenje obiteljskog lije?nika o psihofizi?koj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Program osposobljavanja traje 400 sati, od toga teorija i vje?be u U?ili?tu 250 nastavnih sati, a prakti?na nastava u odgojno obrazovnoj ustanovi 150 sati.

Dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

 

 


OBAVIJEST!

Obavje?tavamo sve zainteresirane da te?aj njema?kog jezika 1. stupanj po?inje u srijedu 27.09.2017. Jedan stupanj traje 60 nastavnih sati, odr?ava se dva puta tjedno u ve?ernjim satima. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 - 133.


OBAVIJEST!

Obavje?tavamo sve zainteresirane da je planirani po?etak te?aja engleskog jezika za 2. i 3. stupanj u utorak 26.09.2017. Jedan stupanj traje 60 nastavnih sati, odr?ava se dva puta tjedno u ve?ernjim satima. Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 - 133.


OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica upisuje polaznike u program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Krajnji rok za prijavu je 22. rujna 2017., a po?etak nastave je u utorak, 26. 09. 2017. u 16:30.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.


SAMOSTALNI/SAMOSTALNA KNJIGOVO?A/KNJIGOVOTKINJA

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Upi?ite program usavr?avanja za samostalnog/u knjigovo?u/tkinju u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.


NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA STARIJIH I NEMO?NIH OSOBA   

 

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu starijih i nemo?nih osoba u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Prijave se primaju do 20. rujna 2017.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.


OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU U RAZDOBLJU OD 03.07.2017. DO 01.09.2017. :
    Ponedjeljak:     7:00-15:00
    Utorak:             9:00-17:00
    Srijeda:            7:00-15:00
    ?etvrtak:          7:00-15:00
    Petak:              7:00-15:00


U utorak 06.06.2017. od 17:00 do 18:00 sati na dje?jem odjelu Pu?kog otvorenog u?ili?ta - Knji?nice Donja Stubica odr?at ?e se jo? jedna Pri?aonica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine pa nadalje.
Kako biste predbilje?ili dolazak va?eg djetata ili dobili neke dodatne informacije vezane za "Pri?aonicu" mo?ete se obratiti na broj telefona 049/286-133 ili u Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nicu Donja Stubica. 
Veselimo se Va?em dolasku!!


Povodom Dana grada Donja Stubica, Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica organizira predstavu ?Takvim sjajem mo?e sjati“ – susreti s Arsenom koju izvode Ksenija Erker i Zoran Mi?olongin.

Takvim sjajem mo?e sjati - susreti s Arsenom, nepretenciozna je i skromna, ali dostojanstvena i na svoj na?in veli?ajna posveta velikanu na?e estrade, Arsenu Dedi?u, u kojem Ksenija Erker, kao konferansje i pjeva?ica te Zoran Mi?olongin kao gitarist i pjeva?, izvode brojne Dedi?eve pjesme. Izme?u pjesama Ksenija Erker prepri?ava anegdote svojih susreta, dru?enja, suradnje s Arsenom Dedi?em, obi?no vezanih uz izvedenu pjesmu i orijentirane na skladateljevu osebujnu, ?esto sarkasti?no-cini?nu, ali dobronamjernu duhovitost.

Predstava ?e se odr?ati 02. 06. 2017. u Domu kulture Donja Stubica s po?etkom u 20 sati.

Cijena ulaznice je 30,00 kuna, a mogu se kupiti u pretprodaji u Pu?kom otvorenom u?ili?tu – Knji?nici Donja Stubica ili prije predstave u Domu kulture Donja Stubica.


NJEGOVATELJICE

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja / njegovateljicu. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prijave se primaju do 10. svibnja 2017.

Dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

Iskoristite proljetni popust!!!


KNJIGOVO?E

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program usavr?avanja za samostalnog/u knjigovo?u/tkinju u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Rok za prijavu je 28. travnja 2017., a nastava po?inje 02. svibnja 2017.

Dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.




Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da ?e se u utorak 11.04.2017. na dje?jem odjelu Knji?nice odr?ati Uskr?nja pri?aonica / radionica za djecu pred?kolske dobi od 4 godine nadalje.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na broj telefona 286-133.

Fotografija Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica.



Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica
u suradnji sa Udrugom Ekomuzej Bistra sa zadovoljstvom vas poziva na predstavljanje knjige: Anita Brezovi? ?Evo ?ovjeka!
Knjigu ?e predstaviti recenzentica sc. dr. Klementina Batina.
Program:
- prof. Vera Grgac – predavanje ?Korizmeni obi?aji na Bistre“
- mini-izlo?ba ?Uskrsni obi?aji Bistre“
- KUD Bistra – izvedba korizmenih tradicijskih napjeva

Veselimo se va?em dolasku!

Fotografija Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica.


Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica
u suradnji sa STUB-KLUB-om Donja Stubica
pozivaju vas na promociju slikovnice ??uvari radosti“
Autorica teksta i slika: Anamarija Pilari? (u?enica 8. razreda O? Oroslavje)

Promocija ?e biti popra?ena izlo?bom origami radova i crte?a.
U glazbenom programu sudjeluju: autorica Anamarija Pilari? i prof. Alenka ?o?tari? na flauti

Fotografija Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica. 


Udruga Biovrt - u skladu s prirodom 21.03.2017. organizira predavanje i razmjenu doma?eg sjemenja u prostorijama Pu?kog otvorenog u?ili?ta.     Svi ste pozvani, a za dodatne informacije mo?ete se obratiti na broj broj telefona 286-133 ili na adresi Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1.

Fotografija Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica.


Fotografija Pu?ko otvoreno u?ili?te - Knji?nica Donja Stubica.

Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica
u suradnji sa STUB-KLUB-om Donja Stubica u Tjednu mozga
pozivaju vas na predavanje pod nazivom : "Va?nost kondicije i kretanja za zdrav ?ivot“. 

Predavanje ?e biti odr?ano 14.03.2017. s po?etkom u 19:00.
Predava?: magistar kineziologije Marko Sukre?ki, kondicijski trener.  


Povodom Dana ?ena Pu?ko otvoreno u?ili?te – Knji?nica Donja Stubica svim ?enama poklanja godi?nju ?lanarinu za knji?nicu. Drage ?ene, posjetite nas i godinu dana ?itajte sa nama.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

 


Obavje?tavamo sve zainteresirane da danas u 17:00 sati po?inje program za obavljanje knjigovodstvenih poslova. Program izobrazbe traje 120 nastavnih sati, a prijaviti se jo? uvijek mo?ete u toku ovog tjedna.


Obavje?tavamo sve zainteresirane da je u utorak 21.02.2017. po?eo novi te?aj engleskog jezika 1. stupanj, a grupi se mo?ete jo? uvijek priklju?iti u toku ovog tjedna.


Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da se jo? uvijek mogu prijaviti na izobrazbu za odr?ivu uporabu pesticida. Program izobrazbe traje 15 nastavnih sati, odr?ava se kroz 3 dana - utorak 28.02.2017., srijeda 01.03.2017. i ?etvrtak 02.03.2017. Termin za po?etak izobrazbe je utorak 28.02.2017.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti na broj telefona 286-133 ili na adresi Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1.
Saznajte kako sigurno rukovati i pravilno upotrebljavati pesticide i osigurajte potvrdu na vrijeme.

 


 

Ove godine povodom Valentinova sastavili smo za vas popis najljep?ih bezvremenskih ljubavnih romana.

Svi romani ujedno su dostupni i u na?oj knji?nici.

 

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.     Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

 


 

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica. Program je verificiran i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Krajnji rok za prijavu je 22. velja?e 2017., kada po?inje i nastava.

Dodatne informacije mo?ete dobiti osobno u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na telefon 286 – 133.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.


OBAVIJEST!

Obavje?tavamo sve zainteresirane da je te?aj njema?kog jezika 1. stupanj po?eo u srijedu 01.02.2017. Nastava se odr?ava ponedjeljkom i srijedom od 19:30 - 21:00, a upisati se jo? mo?ete do kraja idu?eg tjedna u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na broj telefona 049 / 286 – 133.


 

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da se mogu prijaviti na izobrazbu za odr?ivu uporabu pesticida. Program izobrazbe traje 15 nastavnih sati, odr?ava se kroz 3 dana. Planirani po?etak izobrazbe je 20. 02. 2017.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti na broj telefona 286-133 ili na adresi Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1.
Saznajte kako sigurno rukovati i pravilno upotrebljavati pesticide i osigurajte potvrdu na vrijeme.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.


 

Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica obavje?tava sve zainteresirane da prima prijave za upis u program vinogradar-podrumar. Program traje 124 sata, upisuje se u Mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a obuhva?a nastavne cjeline od podizanja vinograda te odabira sorte do ocjenjivanja i prodaje vina.
Osposobljavanje za vinogradara-podrumara jedna je od mogu?nosti ispunjavanja kriterija odgovaraju?e stru?ne spreme za dobivanje minimalnih tehni?ko-tehnolo?kih uvjeta za proizvodnju vina.
Prijave se primaju do 10. velja?e 2017.
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na broj telefona 286 – 133.

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.


OBAVIJEST!
Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica tra?i predava?a engleskog jezika za odrasle na ugovor o djelu. 
Te?ajevi se odr?avaju u malim grupama oko 6-8 polaznika u prostoru Pu?kog otvorenog u?ili?ta Donja Stubica. Okvirna dinamika odr?avanja te?aja je dva puta tjedno po dva ?kolska sata u ve?ernjim satima. 
Uvjeti : profesor engleskog jezika ili apsolvent diplomskog studija engleskog jezika
Sve dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, Nova ulica 1 ili na broj telefona 049 / 286 – 133.


 

IZOBRAZBA ZA ODR?IVU UPORABU PESTICIDA
Termini odr?avanja:
20. 02.2017. (ponedjeljak) 17:00-21:00
21. 02. 2017. (utorak) 17:00-21:00
23. 02. 2017. (?etvrtak) 17:00-21:00
Ispit ?e se odr?ati u ?etvrtak 23. 02. 2017. nakon predavanja.

Temeljem ?lanka 6. stavka 1. i 6. Zakona o odr?ivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), ?lanka 9. i ?lanka 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje odr?ive uporabe pesticida (NN 142/2012) Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Rje?enjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/15-02/34 URBROJ 525-09/0822-15-3 od 16. o?ujka 2015., ovla?teno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po odre?enim modulima, kategorijama i potkategorijama:

Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)
Kategorije polaznika:
1. OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI
- za podkategorije:
? ratarstvo
? vo?arstvo
? vinogradarstvo
? povr?arstvo

2. TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):
- za podkategorije:
? ratarstvo
? vo?arstvo
? vinogradarstvo
? povr?arstvo

3. PRAVNE I FIZI?KE OSOBE KOJE ODR?AVAJU JAVNE POVR?INE (?ume, ?umski rasadnici, parkovi, oku?nice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne povr?ine):
- za podkategorije:
? komunalne tvrtke
? druge pravne i fizi?ke osobe

Uvjeti za poha?anje izobrazbe:
- modul za profesionalne korisnike
? navr?enih 18 godina
? zavr?ena minimalno osnovna ?kola
 

Provedba izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijskih iskaznica:

Iznosi u kunama

1.1. Provedba osnovne izobrazbe

270,00

1.2. Polaganje ispita

50,00

1.3. Izdavanje identifikacijske iskaznice

30,00

UKUPNO

350,00 KN

 

Kandidati izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno ?lanku 11. stavku 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje odr?ive uporabe pesticida obvezni su se prijaviti za izobrazbu, te popunjenu prijavnicu poslati:
? po?tom ili osobno na adresu: Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica
? telefaksom na broj: 049 /286-133
? e-po?tom: info@pou-stubica.hr

Nakon odslu?anih predavanja pola?e se ispit, a po uspje?no polo?enom ispitu polaznicima se izdaje Potvrda o zavr?enoj izobrazbi.

Dokumenti:

? Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
? Upute za popunjavanje prijavnice
? PRIRU?NIK za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za za?titu bilja
 

Zakonski akti:
? Zakon o odr?ivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) ? Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje odr?ive uporabe pesticida (NN 142/12)
? Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o odr?ivoj uporabi pesticida


Obavije?tavamo sve zainteresirane da su u tijeku prijave za sljede?e te?ajeve: 

KNJIGOVO?A

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova ili usavr?avanja za samostalnog knjigovo?u. Programi su verificirani i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

NJEGOVATELJICE

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja / njegovateljicu. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

ENGLESKI I NJEMA?KI JEZIK

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Primamo prijave za te?aj engleskog i njema?kog jezika 1. stupanj. Jedan stupanj traje 60 nastavnih sati, a postoji mogu?nost poha?anja nastave do 6. stupnja. Dinamikom optimalnom za u?enje uz rad ili studij, stranim jezikom ?ete lagano ovladati, a pritom se i zabaviti u ugodnoj atmosferi.

   *klikom na sliku otvara se link na kojem mo?ete vidjeti dodatne informacije o te?aju.

Predbilje?be za te?ajeve traju do 20. 01.2017.

Sve dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, 

Nova ulica 1 ili na broj telefona 049 / 286 – 133.


 

Obavije?tavamo sve zainteresirane da su u tijeku prijave na RADIONICU INFORMATIKE ZA PO?ETNIKE...

Radionice su besplatne, a prijave ?e trajati do 27.01.2017.
Za dodatne informacije mo?ete se obrati na broj 049 286 133 ili dolaskom u Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1, Donja Stubica, gdje ?e se radionice i odr?avati...
Veselimo se va?em dolasku!

The Rolex replica watches Deepsea's case is equipped with a drain valve that protects the diver's watch from damage during deep dive. Rolex replica watches uk patented the drain valve in 1967. When the diver is decompressing in the high pressure chamber, the drain valve releases the excessive pressure accumulated inside the case. The safety and reliability of the replica watches sale is definitely the top priority in deep diving activities. Therefore, every Rolex Deepsea has to pass the Rolex strict waterproof test. To this end, Rolex teamed up with Comex to develop a high-pressure test box. Each replica rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters.