Obrazovanje odraslih

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, te se upisuju u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko...

Vi?e...

strani jeziCI

Nastava se odr?ava u dopodnevnim, popodnevnim i ve?ernjim satima u u?ionicama Pu?kog otvorenog u?ili?ta Donja Stubica...

Vi?e...

Knji?nica


Po?etak rada Knji?nice i ?itaonice u Donjoj Stubici se?e u 1890. godinu...

NOVITETI U KNJI?NICI

KATALOG

Vi?e...ARHIVA 2016. GODINEObavije?tavamo sve zainteresirane da su u tijeku prijave za sljede?e te?ajeve: 

KNJIGOVO?A

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Steknite nova znanja ili samo obnovite postoje?a. Saznajte sve o aktualnim pravilima i propisima. Upi?ite program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova ili usavr?avanja za samostalnog knjigovo?u. Programi su verificirani i upisuju se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

NJEGOVATELJICE

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Pove?ajte mogu?nost zapo?ljavanja. Upi?ite program osposobljavanja za njegovatelja / njegovateljicu. Program je verificiran i upisuje se u mati?nu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

ENGLESKI I NJEMA?KI JEZIK

Fotografija Otvoreno U?ili?te Donje Stubice.

Primamo prijave za te?aj engleskog i njema?kog jezika 1. stupanj. Jedan stupanj traje 60 nastavnih sati, a postoji mogu?nost poha?anja nastave do 6. stupnja. Dinamikom optimalnom za u?enje uz rad ili studij, stranim jezikom ?ete lagano ovladati, a pritom se i zabaviti u ugodnoj atmosferi.

   *klikom na sliku otvara se link na kojem mo?ete vidjeti dodatne informacije o te?aju.

Predbilje?be za te?ajeve traju do 20. 01.2017.

Sve dodatne informacije mo?ete dobiti u Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica, 

Nova ulica 1 ili na broj telefona 049 / 286 – 133.

The new Rolex Deepsea replica watches is equipped with a 3235 calibre. This new generation of self-winding calibre is replica watches uk developed and manufactured by Rolex. It fully reflects Rolex uk replica watches innovative technology and state-of-the-art watchmaking technology. It is accurate, reliable, power reserve, anti-vibration and easy to use. It is replica watches online fundamentally improved.

Arhiva 2014. godine

Arhiva 2015. godine

Povratak na naslovnu