ObavijestiAdministrativno produljenje valjanosti iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja


Pučko otvoreno učilište Donja Stubica obavještava obveznike izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja da prema uputi za postupanje izdanoj od Ministarstva poljoprivrede, mogu uputiti ZAHTJEV za administrativno produženje valjanosti iskaznica ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe.


Iskaznici kojoj rok valjanosti ističe u periodu nakon 20. veljače 2020. godine, a obveznik izobrazbe nije pohađao dopunsku izobrazbu do uvođenja mjera predostrožnosti niti mu je izdana potvrda o položenom ispitu, rok važenja iskaznice se administrativno produžuje na 6 mjeseci od isteka roka valjanosti iskaznice odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.


Administrativno produženje valjanosti iskaznice moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su prošli osnovni modul izobrazbe.


Obveznici izobrazbe mogu ZAHTJEV za administrativno produženje uputiti telefonom na brojeve 099/811-5399 ili 099/5655 - 913, putem e-pošte na info@pou-stubica.hr.


Zahtjev mora sadržavati: ime i prezime polaznika, OIB, adresu i mjesto stanovanja, broj iskaznice i datum isteka iskaznice za održivu uporabu pesticida.


Nakon upisa u evidenciju administrativnog produženja, iskaznica vrijedi 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka naređenih mjera predostrožnosti te u tom periodu obveznici izobrazbe kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja, odnosno obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe koju trebaju dati na uvid prilikom kupnje sredstava za zaštitu bilja.


Svi korisnici iskaznica kojima je u tijeku naređenih mjera predostrožnosti omogućeno administrativno produženje iskaznice obvezni su nakon ponovne uspostave sustava izobrazbe u roku od 6 mjeseci od isteka administrativne valjanosti iskaznice položiti dopunsku izobrazbu.

Natrag