KontaktPučko otvoreno učilište Donja Stubica nalazi se u centru Donje Stubice, u Novoj ulici 1.Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak 08:00 – 16:00
utorak 08:00 – 19:00
srijeda 08:00 – 16:00
četvrtak 08:00 – 19:00
petak 08:00 – 16:00

Tel/fax: 049/286-133
Mob: 099/217 2562
Mob: 099/811 5399
e-mail: info@pou-stubica.hr
OIB: 43827410937
Web: www.pou-stubica.hr


Potražite nas na karti:


Potražite nas na većoj karti