O namaProgrami odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica. Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće. Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

Program osposobljavanja za poslove računalnog/e operatora/ke

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za poslove računalnog/e operatora/ke može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu.
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
Završetkom programa osposobljavanja polaznici/ce će biti osposobljeni/ne:

1. koristiti glavne funkcije operativnog sustava i podesiti osnovne postavke računala
2. kreirati, upotrijebiti i organizirati različite mape i datoteke na osobnom računalu
3. koristiti program za unos i oblikovanje teksta u programu za obradu teksta
4. izraditi jednostavne proračunske tablice uz korištenje alata za izradu tabličnih proračuna
5. koristiti program za izradu prezentacija
6. koristiti osnovne usluge interneta i elektroničke pošte, pridržavajući se pravila ponašanja na mreži
7. primijeniti mjere zaštite na radu pri radu s računalom

NASTAVNE CJELINE SATI
Osnove rada računala i OS Windows 27
Pisanje i obrada teksta 28
Izrada tabličnih proračuna 30
Izrada prezentacija 10
Internet i rad na mreži 25

UKUPNO

120
 Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska