O namaProgrami odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica. Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće. Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Uvjeti upisa

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar mogu upisati osobe koje imaju:
  • završenu osnovnu školu
  • 15 godina života
  • sanitarnu knjižicu
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastica
2. Održavati radni pribor, aparate i uređaje na pravilan način
3. Pripremiti jednostavnije slastice
4. Pomagati pri pripremi i gotovljenju složenijih slastica
5. Čuvati namirnice na odgovarajući način
6. Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
7. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
8. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu


NASTAVNE CJELINE SATI
Poznavanje robe u slastičarstvu 7
Osnove higijene 6
Uređaji, pribor i alati u slastičarnici 5
Osnove slastičarstva 30
Zaštita na radu 5
Praktična nastava 107
UKUPNO 160
 Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska