O namaProgrami odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica. Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće. Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

Program osposobljavanja za poslove pekara/pekarice

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje poslova pekara/pekarice mogu se upisati osobe sa najmanje:
  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • sanitarnu knjižicu
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/pekarice (sanitarna knjižnica)

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Razlikovati, odabrati i pripremiti osnovne i pomoćne sastojke za pripremu pekarskih proizvoda
2. Sudjelovati u izračunima i vaganju količina sastojaka potrebnih za pripremu pekarskih proizvoda
3. Pripremati, oblikovati, ukrašavati tijesto i peći pekarske proizvode
4. Razlikovati, koristiti i čistiti strojeve, alate i uređaje potrebne u poslovima pekara/ice
5. Primijeniti osobnu higijenu te higijenu prostora, uređaja, strojeva, aparata i posuđa
6. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći


NASTAVNE CJELINE SATI
Sirovine za pekarske proizvode 15
Proizvodnja pekarskih proizvoda 25
Higijena 5
Strojevi i uređaji u pekarstvu 5
Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć 5
Praktična nastava 120
UKUPNO 175
 Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska