O namaProgrami odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica. Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće. Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar mogu se upisati osobe sa najmanje:
  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 15 godina
  • uvjerenje liječnika opće prakse o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara te za praktičnu nastavu sanitarna knjižnica

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Koristiti različite ugostiteljske uređaje i pribor na pravilan način
2. Pravilno odabirati i pripremati namirnice biljnog i životinjskog podrijetla
3. Pripremati jednostavna topla i hladna jela
4. Provoditi ispravno čuvanje i skladištenje proizvoda
5. Primijeniti osobnu higijenu te higijenu prostora, uređaja, strojeva, aparata i posuđa
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći


NASTAVNE CJELINE SATI
Ugostiteljska roba i oprema 15
Osnove kuharstva 30
Osnove higijene 5
Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć 5
Praktična nastava 120
UKUPNO 175
 Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska