O namaProgrami odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica. Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće. Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u program su završena najmanje osnovna škola, navršenih najmanje 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

NASTAVNE CJELINE SATI
Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije 30
Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba 160
Zaštita na radu i prva pomoć 30
Praktična nastava 280
UKUPNO 500
 Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska