Obrazovanje odraslih

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, te se upisuju u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko...

Više...

strani jeziCI

Nastava se održava u dopodnevnim, popodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica...

Više...

Knjižnica


Početak rada Knjižnice i čitaonice u Donjoj Stubici seže u 1890. godinu...

NOVITETI U KNJIŽNICI

KATALOG

Više...

Gradska knjižnicaPovijest

Početak rada Knjižnice i čitaonice u Donjoj Stubici seže u 1890. godinu. Tada je prva pravila rada potvrdila tadašnja Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada u Zagrebu. Prema tim pravilima čitaonica je imala stalne članove, a cilj joj je bio promicanje hrvatske književnosti i umjetnosti, te gajenje društvenosti, priređivanje koncerata, plesnih zabava i slično.
1903. godine čitaonica je upisana kao član u Maticu hrvatsku. 1911. godine unutar čitaonice osnovan je gudački kvartet koji je u nekoliko navrata javno nastupio. Aktivnost donjostubičke knjižnice i čitaonice isprepliće se s ostalim društvenim zbivanjima ovog mjesta, posebice poslije 1. svjetskog rata. Velik udio u tim aktivnostima imali su tadašnji članovi mjesne knjižnice i čitaonice. Za vrijeme Prvog svjetskog rata financijsko stanje u čitaonici bilo je vrlo loše, zabranjene su zabave i priredbe, a zimi nije bilo u čitaonici ni grijanja i svijetla. Godine 1916. i sam je opstanak čitaonice doveden u pitanje. 1931. godine Ministarstvo prosvjete je donijelo propis kojim se prijašnja pravila društva trebaju prilagoditi suvremenim prilikama i pravopisu. Narodna čitaonica potpala je pod vrhovnu vlast i nadzor Ministarstva prosvjete tj. njegovu odjeljenju za osnovnu nastavu. Prema novim pravilima, član čitaonice morao je biti pripadnik Kraljevine Jugoslavije. Narodna čitaonica prestala je s radom 15. svibnja 1941. godine. 1951. osnovano je kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec. Unutar njega je ponovno počela djelovati knjižnica i čitaonica, pjevački zbor, osnovana je dječja knjižnica, dramska grupa i narodno sveučilište. 1970. godina obilježena je izvanrednim događajem - uređene su i otvorene dvije nove prostorije u bivšoj zgradi osnovne škole, kamo se nakon dugog niza godina seljenja po raznim pogodnim i nepogodnim prostorijama smjestila knjižnica i čitaonica koje su djelovale u sastavu mjesnog Narodnog sveučilišta, ali ni taj prostor nije bio zadovoljavajući. Godine 1988. uređen je prostor na sadašnjoj adresi prema važećim bibliotečnim standardima, u kojem je knjižnica napokon našla mjesto svog smještaja.Današnje stanje

Knjižnica danas djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica koje je smješteno u samom centru grada Donja Stubica. U Knjižnici postoji dječji odjel, odjel za odrasle, prostor namijenjen čitanju, referalna zbirka te prostor za prijem korisnika. Cjelokupni fond knjižnice nalazi se u slobodnom pristupu. Knjižni fond Knjižnice broji oko 18.000 knjiga. Fond se konstantno obnavlja nabavom novih knjiga, a redovitim revizijama se iz fonda izlučuju dotrajale i zastarjele knjige. Cjelokupni knjižni fond upisan je u knjižnični program Metel koji omogućuje lakše i transparentnije pretraživanje i posudbu knjiga. Knjižnica za svoje korisnike redovito nabavlja novine i časopise koje oni mogu u ugodnom prostoru pročitati. Članarina knjižnice vrijedi godinu dana.

Pučko otvoreno učilište - Knjižnica kroz cijelu godinu za svoje posjetitelje nastoji organizirati razne izložbe, promocije knjiga, književne susrete, predstave i predavanja, te se aktivno uključuje u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, Noći knjige, Dana grada Donja Stubica i ostalih prigodnih manifestacija kako bi obogatila kulturni život svojih sugrađana.

Nastojat ćemo i nadalje svojim djelovanjem udovoljavati potrebama korisnika na obostrano zadovoljstvo.


NOVITETI U KNJIŽNICI

SVIBANJ

                                 

                                

                               

 

                                            

 

 

 

 

 

 

OŽUJAK

 

   Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.                   Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.               Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.       

Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.                   Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.                    Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.

Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.                    Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.                    Fotografija Pučko otvoreno učilište - Knjižnica Donja Stubica.

Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.                      Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.                Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.

Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.                    Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.

 

                   

ZA DJECU I MLADEŽ

                               

         Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.                                   Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.           

 Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.                         Fotografija Otvoreno Učilište Donje Stubice.