IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA - Pučko otvoreno učilište Donja Stubica

NovostiPučko otvoreno učilište Donja Stubica obavještava sve zainteresirane da prima prijave za osnovnu i dopunsku izobrazbu za održivu uporabu pesticida. Program osnovne izobrazbe traje 15 nastavnih sati, a dopunske izobrazbe 5 nastavnih sati. Više o izobrazbi možete vidjeti na liku: http://www.pou-stubica.hr/defaultcont.asp?id=7&n=3


Dopunska izobrazba održati će se u petak 09. 04. 2021.


Osnovna izobrazba održati će se: utorak 13. 04. 2021., srijeda 14. 04. 2021., četvrtak 15. 04. 2021.


Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 286-133 ili na adresi Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Nova ulica 1.


Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska