KnjižnicaPovijest

Početak rada Knjižnice i čitaonice u Donjoj Stubici seže u 1890. godinu.

Tada je prva pravila rada potvrdila tadašnja Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada u Zagrebu. Prema tim pravilima čitaonica je imala stalne članove, a cilj joj je bio promicanje hrvatske književnosti i umjetnosti, te gajenje društvenosti, priređivanje koncerata, plesnih zabava i slično.

1903. godine čitaonica je upisana kao član u Maticu hrvatsku.

1911. godine unutar čitaonice osnovan je gudački kvartet koji je u nekoliko navrata javno nastupio. Aktivnost donjostubičke knjižnice i čitaonice isprepliće se s ostalim društvenim zbivanjima ovog mjesta, posebice poslije 1. svjetskog rata. Velik udio u tim aktivnostima imali su tadašnji članovi mjesne knjižnice i čitaonice.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata financijsko stanje u čitaonici bilo je vrlo loše, zabranjene su zabave i priredbe, a zimi nije bilo u čitaonici ni grijanja i svijetla. Godine 1916. i sam je opstanak čitaonice doveden u pitanje.

1931. godine Ministarstvo prosvjete je donijelo propis kojim se prijašnja pravila društva trebaju prilagoditi suvremenim prilikama i pravopisu. Narodna čitaonica potpala je pod vrhovnu vlast i nadzor Ministarstva prosvjete tj. njegovu odjeljenju za osnovnu nastavu. Prema novim pravilima, član čitaonice morao je biti pripadnik Kraljevine Jugoslavije.

Narodna čitaonica prestala je s radom 15. svibnja 1941. godine.

1951. osnovano je kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec.

Unutar njega je ponovno počela djelovati knjižnica i čitaonica, pjevački zbor, osnovana je dječja knjižnica, dramska grupa i narodno sveučilište.

1970. godina obilježena je izvanrednim događajem - uređene su i otvorene dvije nove prostorije u bivšoj zgradi osnovne škole, kamo se nakon dugog niza godina seljenja po raznim pogodnim i nepogodnim prostorijama smjestila knjižnica i čitaonica koje su djelovale u sastavu mjesnog Narodnog sveučilišta, ali ni taj prostor nije bio zadovoljavajući.

Godine 1988. uređen je prostor na sadašnjoj adresi prema važećim bibliotečnim standardima, u kojem je knjižnica napokon našla mjesto svog smještaja.

Današnje stanje

Knjižnica danas djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica koje je smješteno u samom centru grada Donja Stubica. U Knjižnici postoji dječji odjel, odjel za odrasle, prostor namijenjen čitanju, referalna zbirka te prostor za prijem korisnika. Cjelokupni fond knjižnice nalazi se u slobodnom pristupu. Knjižni fond Knjižnice broji preko 22.000 knjiga. Fond se konstantno obnavlja nabavom novih knjiga, a redovitim revizijama se iz fonda izlučuju dotrajale i zastarjele knjige. Cjelokupni knjižni fond upisan je u knjižnični program Metel koji omogućuje lakše i transparentnije pretraživanje i posudbu knjiga. Knjižnica za svoje korisnike redovito nabavlja novine i časopise koje oni mogu u ugodnom prostoru pročitati. Članarina knjižnice vrijedi godinu dana.

Pučko otvoreno učilište - Knjižnica kroz cijelu godinu za svoje posjetitelje nastoji organizirati razne izložbe, promocije knjiga, književne susrete, predstave i predavanja, te se aktivno uključuje u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, Noći knjige, Dana grada Donja Stubica i ostalih prigodnih manifestacija kako bi obogatila kulturni život svojih sugrađana.

Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska