Na ovoj stranici dostupni su resursi za osobe s invaliditetom i informacije o tome kako sadržaj učiniti svima pristupačnim.

Značajke pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opisane su metode kojima smo se koristili te značajke pristupačnosti koje stranice sadržavaju kako bi bile što pristupačnije korisnicima – osobama koje imaju poteškoća s oštećenjima vida (daltonizam, slabovidnost, sljepoća), motorike pokreta (djelomičan ili potpun gubitak ruku, mišićna slabost, nevoljni pokreti, tremor, gubitak fine motoričke kontrole pokreta), sluha (nagluhost, djelomično ili potpuno), određenih teškoća učenja (jezik, čitanje, disleksija, pisanje), kao i upute o tome što trebate poduzeti ako nam želite uputiti pitanja ili komentare.

Stranice mogu se pregledavati na zaslonima velikoga raspona veličina, a veličina teksta može se prilagoditi potrebama korisnika. Također, na stranicama se nalazi tražilica i mapa stranica što olakšava pronalaženje informacija.

Stranice moguće je pregledati putem specijalnog čitača za slijepe osobe (Screen reader), ručnog uređaja (Handheld device), povećanja slike na ekranu (Screen magnifier) te spore ili ograničene povezivosti (modem 56kb).

Vjerujemo da stranice zadovoljavaju ili premašuju zahtjeve kriterija A definiranih u , a koje je razvio .

Neprestano se usavršavamo kako bismo ispoštivali “” te usklađenost s novitetima i standardu .

Stranica www.pou-stubica.hr podupire inicijativu , zajedno sa , , te .

Navigacija pomoću tipkovnice

Većina tipkovnica sadrži tipku Menu, inače poznatu i kao Apps, koja funkcionira kao desni klik. JAWS specificira kombinaciju tipki NUMPAD STAR za ovu svrhu.
Tipka Tab ima neka svojstva koja su jedinstvena za ovu stranicu.
Pritisak na tipku Tab stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter za biranje određene stavke.
Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici.
Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici.

Promjena postavka veličina slova i veličina prikaza

Veličinu teksta sadržaja možete promijeniti s pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika. Pregledavanje stranica mogu Vam olakšati i neke druge promjene i prilagodbe postavka preglednika te Vašega računala.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju pronaći ćete u dokumentu ““.

Tekstni ekvivalent za slike i grafičke oblike

Za sve relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent.

Elementi zaglavlja, tijela i podnožja

Struktura stranice prikazana je elementima zaglavlja, tijela i podnožja u u skladu s pomoćnim tehnologijama koje omogućuju navigaciju stranicom od zaglavlja do podnožja.

Tekst poveznica

Poveznice na vanjske sadržaje ili sadržaj unutar stranice jasno su istaknute te pisane tekstom čije se značajke razlikuju od značajka uobičajenoga teksta na stranici.

Neovisnost o programskome jeziku JavaScript

Na mjestima na kojima se za navigaciju i funkcionalnost stranice upotrebljava ili neki drugi programski jezik dostupni su alternativni mehanizmi predviđeni za slučaj da vaš preglednik ne podržava te jezike.

Kontrast boja

Pregledali smo paletu različitih kombinacija boja teksta i boja pozadine kako bismo odabrali primjeren kontrast.
Pobrinuli smo se da boja ne bude jedini element koji upućuje na informacije.

Stilski predlošci

Sadržaj je pravilno strukturiran i obilježen . Sadržajima na mrežnim stranicama moguće je pristupiti i ako stilski predlošci nisu podržani ili njihovo prikazivanje nije omogućeno odabirom.
Ako imate problema s pregledom stranice www.pou-stubica.hr na zastarjelim inačicama Web preglednicima, savjetujemo Vas da ih posuvremenite i nadogradite na najnoviju inačicu (svi su besplatni).
Alternativno, isključite prikaz kaskadne liste stilova (CSS) u Web pregledniku.

Fontovi i čitanje

Ukoliko imate problema s disleksijom, preporučamo upotrebu fonta “” kojeg možete preuzeti , a dostupna je i mobilna aplikacija za pomoć pri čitanju “” za i uređaje.

Tipkovni prečaci namijenjeni olakšanom pristupu – kratice

Na stranicama stranice www.pou-stubica.hr omogućeni su tipkovni prečaci za pomoć pri upravljanju stranicom pomoću tipkovnice.
U sljedećim su tabelama navedeni tipkovni prečaci koji pojednostavljuju rad sa stranicom.

Tipka (ili kombinacija tipki) koju je potrebno pritisnuti i držati + pritusnuti slovo/broj (tipka) na tipkovnici : Željena odredišna stranica

Operacijski sustav Windows

Internet Explorer [Alt] + tipka na tipkovnici
Microsoft Edge [Alt] + tipka na tipkovnici
Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Fireox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici
Safari [Alt] +tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Operacijski sustav Linux

Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Firefox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Operacijski sustav Mac

Google Chrome [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Fireox [Control] [Alt] + tipka na tipkovnici
Safari [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Pregledavanje sadržaja pomoću odgovarajućeg softvera

Poveznice i stranice stranice www.pou-stubica.hr osim tekstualnog sadržaja uključuju i različite vrste multimedijskih sadržaja poput grafičkih elemenata, slikovnih te audiovizualnih materijala.
Ako imate poteškoća prilikom pregledavanja ili otvaranja istih, te kako biste doživjeli najbolje iskustvo, molimo Vas da preuzmete i koristite jedan od odgovarajućih programa iz ponuđenog popisa:Čitači zaslona i pretvorba teksta u govor

Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona u osoba s invaliditetom. Postoje već ugrađene aplikacije i alati u sustave kao i dodatne postavke. Također postoje i mobilne aplikacije za naše pametne uređaje.
Prema Vašim afinitetima, predlažemo popis dostupnih za svakodnevnu primjenu:
Mobilno:
– Google TalkBack (Android)
– Voiceover (iPhone)
– Ease of Access (Windows Phone)
– Talks (Symbian)
– Mobile Speak Pocket (Windows mobile)
– Orator (Blackberry)
Windows: , Window Eyes,
Mac:
Linux:

Web preglednici

Web preglednici su besplatni i jednostavni za instalaciju.
Web preglednik je softver na Vašem računalu koji Vam omogućuje posjećivanje Web stranica te upotrebu Web aplikacija.

Važno je imati najnoviju verziju preglednika iz razloga što:
– Noviji preglednici štede vrijeme
– Sigurniji su i štite Vašu privatnost
– Pojednostavljuju čitanje
– Omogućuju Vam da napravite više na mreži
– Uravnoteženo upotrebljavaju Vaše resurse (RAM memorija …)
– Prilagodljivi su prema vlastitim željama
– Dostupni za sve Vaše uređaje (računalo, laptop, mobitel …)
– Prilagođeni i pristupačni za osobe s invaliditetom

Stranica www.pou-stubica.hr uvodeći najnovije moderne standarde razvoja internetskih stranica te kako bi posjetiteljima pružio najbolje iskustvo i doživljaj, s ciljem da postigne što bolju prilagođenost za sve Web preglednike unatoč tomu što svaki od njih ne podržava najnovije dostupne mogućnosti Web-a, preporuča sljedeće:

Ukoliko niste sigurni koji Web preglednik trenutno upotrebljavate, besplatno to možete provjeriti otvaranjem stranice , gdje također možete saznati više informacija o eventualnoj nadogradnji postojećeg te o drugim Web preglednicima koji su dostupni široj javnosti.

Preporučeni Web preglednici i inačice

Za potpuno i najbolje iskustvo na Internetu, preporučamo Vam da upotrebljavate jedan od dolje navedenih Web preglednika s odgovarajućom inačicom ili zadnju dostupnu (najnoviju):

Hvala Vam što održavate ažurnost Vašeg Web preglednika i uživajte u pregledavanju naše stranice.

Dokumenti:

Digitalna pristupačnost - letak (PDF)
Dopis Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (PDF)


Izjava o pristupačnosti

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice.

Status usklađenosti
Mrežna lokacija www.pou-stubica.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

• Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

• Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. U tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter. Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.

Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta, no moguća je promjena veličine fonta unutar internetskog preglednika.
Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta.
Dio poveznica prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama.
Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.

• Stabilnost

U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti
Pučko otvoreno učilište Donja Stubica će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 1. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti provele su osobe koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android Chrome.

Obratite nam se

Korisnicima stranice www.pou-stubica.hr želimo omogućiti najbolje uvjete korištenja ovim stranicama.
Ako smatrate da se određene informacije trebaju nalaziti na njima ili ako imate kakav problem pri pristupanju stranicama, .Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.pou-stubica.hr korisnici mogu uputiti na:
Vesna Gospočić Mokrovčak
E-poštom: racunovodstvo@pou-stubica.hr
Telefonom: 049/286-133
Poštom: Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežne lokacije www.pou-stubica.hr, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Pomoć za pristupačnost

Savjete o podacima koji se trebaju nalaziti u Vašoj poruci pronaći ćete u dokumentu ““.

Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska