ObrazovanjeTemeljem članka 10. i 20. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/22-02/133 URBROJ 525-06/253-22-3 od 01. rujna 2022., ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama:

Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)
Kategorije polaznika:

1. OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI
- za podkategorije:
• ratarstvo
• voćarstvo
• vinogradarstvo
• povrćarstvo

2. TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):
- za podkategorije:
• ratarstvo
• voćarstvo
• vinogradarstvo
• povrćarstvo

3. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE ODRŽAVAJU JAVNE POVRŠINE (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine):
- za podkategorije:
• komunalne tvrtke
• druge pravne i fizičke osobe

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:
- modul za profesionalne korisnike
• navršenih 18 godina
• završena minimalno osnovna škola


Provedba OSNOVNE izobrazbe Cijena ukupno
1.1. Provedba osnovne izobrazbe 15 nastavnih sati
1.2. Polaganje ispita
39,00 EUR
Provedba DOPUNSKE izobrazbe Cijena ukupno
1.1. Provedba dopunske izobrazbe 5 nastavnih sati
1.2. Polaganje ispita
15,50 EUR


Iznos izobrazbe plaća se na žiroračun IBAN broj: HR0523600001101411321, poziv na broj: OIB polaznika izobrazbe.

Kandidati izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno članku 10. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) obvezni su se prijaviti za izobrazbu kroz sustav FIS.

Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) platforma je u kojoj su spremljene i povezane informacije vezane za upravljanje registracijom sredstava za zaštitu bilja, evidencijom prodaje, prodajnom mrežom, procesima i podacima vezanim uz izobrazbe (provoditelji izobrazbe, predavači, polaznici izobrazbe, najave izobrazbi, ispiti, potvrde i sl.), podacima o tretiranjima javnih površina te podacima o kontroli uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Sustavu se pristupa putem portala ePoljoprivreda (https://ePoljoprivreda.mps.hr) uz autentikaciju putem sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav) koji je dio portala e-Građani.

Dio informacija dostupan je javnosti putem FIS-portala (https://fis.mps.hr/), na kojem su objavljene obavijesti, propisi te informacije iz područja: održiva uporaba pesticida, sjeme i sadni materijal, sredstava za zaštitu bilja te zdravstvena zaštita bilja.

Osim tih informacija na portalu je, u obliku tražilice, objavljen popis registriranih sredstava za zaštitu bilja, zatim najave pregleda uređaja, primjene SZB te izobrazbi iz područja održive uporabe pesticida.

Prijava na izobrazbe moguća je putem portala ePoljoprivreda i autentikacijom preko NIAS-a. Ovaj je dokument namijenjen korisnicima platforme FIS koji ulaze u zatvoreni dio sustava, prijavljuju se pristupom portalu ePoljoprivreda putem NIAS-a koji je dio sustava e-Građani. Ovo je osnovna uloga i imaju je svi korisnici.

Uz prijavnicu, polaznici moraju priložiti u elektronskom obliku:

OSNOVNA IZOBRAZBA
Uz prijavnicu dostaviti sljedeće:
1. Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta
2. Presliku potvrde/uvjerenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja i/ili da ima položen ispit iz zaštite bilja


DOPUNSKA IZOBRAZBA
Uz prijavnicu dostaviti sljedeće:
1. Preslika Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
2. Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta
3. Presliku potvrde/uvjerenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja i/ili da ima položen ispit iz zaštite bilja


Nakon odslušanih predavanja polaže se ispit, a po uspješno položenom ispitu polaznicima se izdaje Potvrda o završenoj izobrazbi.

Dokumenti:

Prijavnica za osnovnu i dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Upute za popunjavanje prijavnice
PRIRUČNIK za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Zakonski akti:

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022)
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida


Dodatne informacije vezano uz prijavu izobrazbe ili ispis potvrde s barkodom za polaznike koji već imaju važeću osnovnu ili dopunsku izobrazbu:
Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica
• mob: 099 / 8115 399
• e-poštom: racunovodstvo@pou-stubica.hr

Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska